Teoria czystego umysłu

Zasada 1. Ważniejsza jest odpowiedź na pytanie o życie po śmierci niż o istnienie Boga.

Zasada 2. Osoba, która nie umarła i nie powstała z martwych nie wie co jest po śmierci.

Zasada 3. Objawienia i wizje nie przekazują nam nic pewnego o tym, co jest po śmierci.

Zasada 4. Temu, kto umarł i powstał z martwych możemy uwierzyć jedynie na zasadzie zaufania:
a. zaufania najpierw świadkom wydarzenia
b. potem zaufania temu, który umarł i powstał z martwych
Zasada 5. Kto jest bardziej wiarygodny – ciężar dowodowy:Zasada 6. Przekaz Jezusa jest dziś najbardziej wiarygodną informacją o tym, co jest po śmierci.
Każda nowa informacja o życiu po śmierci będzie musiała być skonfrontowana z tym przekazem.
 


Zasada 7. Człowiek inteligentny może postępować nieracjonalnie.
1. racjonalne jest przechodzenie od mniejszego ciężaru dowodowego do większego.
2. nieracjonalne jest przechodzenie od większego ciężaru dowodowego do mniejszego.

Zasada 8. Przyczyny postępowania nieracjonalnego tkwią w człowieku np. urodzenie i wychowanie w danej kulturze czy religii, lęki religijne, więzy kulturowe i psychologiczne, bunt wobec norm, tępota umysłowa, pycha, zbytnia pewność siebie, brak szerokiego patrzenia na rzeczywistość, podatność na manipulacje, brak wiedzy, niechęć do uczenia się i lenistwo.

Zasada 9. Wyjątkowość człowieka powoduje, że człowiek może poruszać się w dowolnym kierunku.

Zasada 10. Przekaz Jezus jest informacją dla ludzi, że po śmierci będą żyć z Bogiem w szczęściu i już więcej nie umrą, że śmierć to przejście do wiecznego szczęścia z Bogiem – mogą przyjąć to zaproszenie.

Zasada 11. Nie może człowiek używać przekazu Jezusa do wywyższania się, gdyż przekaz jest pełen miłości i dobroci.

Zasada 12. W rozpoznawaniu prawdy człowiek winien zachować czujność i roztropność oraz powściągliwość i dobroć oraz pokorę, aby nie dać się zwieść przekazom o niskiej wartości dowodowej.